Reply To: Men’s Summer League 2021

Home Forums Men’s Competitions Men’s Summer League 2021 Reply To: Men’s Summer League 2021

#2811
Sean Seaman
Keymaster

Men’s Summer League Update – Week 7

Name Total W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7
Paul Mudd 79 11 14 15 10 14 6 9
Brian Settle 60 15 0 7 6 4 15 13
Peter Simpkins 51 0 15 5 2 0 14 15
John Russell 50 7 4 8 13 7 N/A 11
Ally Chadwick 47 8 13 3 14 2 7 0
Stephen Arkle 46 12 0 6 N/A 3 12 13
Chris Morgan 45 14 12 0 9 0 2 8
Gary Beddard/td> 42 0 0 12 7 5 4 14
Martyn Saxton 37 13 6 4 0 9 5 N/A
Nigel tdompson 34 0 11 0 5 10 8 0
Ted Allen 33 0 9 2 0 12 10 0
David Collett 30 5 8 11 N/A 6 0 N/A
Tony Kendall 28 6 0 14 0 0 1 7
Sean Seaman 25 0 0 13 4 8 0 0
Peter Gibson 25 N/A 10 0 0 15 N/A 0
Paul Musgrave 23 0 2 11 0 1 3 6
David Willox 21 9 0 1 11 0 0 N/A
Simon Hawksby 18 0 5 0 0 13 0 0
Kennetd Lynd 17 2 N/A 0 0 0 13 2
David Allday 17 10 7 0 N/A 0 N/A 0
Phil Stokes 16 0 0 0 15 0 0 1
Steven tdomson 15 3 0 0 12 0 0 0
Nic Yates 14 4 0 0 0 N/A N/A 10
Ed Stefaniuk 13 0 0 9 0 0 0 4
John Pym 13 0 0 0 1 N/A 9 3
Neil Reynolds 11 0 N/A 0 0 0 11 N/A
Steven Keogh 11 0 0 N/A N/A 11 N/A N/A
Brian Connelly 9 N/A 1 0 8 0 N/A N/A
Vic Lavender 5 0 0 0 0 0 N/A 5
Mark Wright 4 1 3 0 0 0 0 0
Colin Peacock 3 0 0 N/A 3 N/A N/A N/A
John Newell 0 N/A 0 0 0 0 N/A 0
Steven Scorer 0 0 0 N/A 0 N/A N/A N/A
Grant Lake 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
David Morgan 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dan Steer 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Scroll to top